Les idees força i el pla de treball

Candidatura assembleària i municipalista. Govern col·lectiu. Gestió eficient de recursos. Economia social. Habitatge digne. Serveis socials. Cultura i educació. Entorn natural. Urbanisme sostenible. Autodeterminació.

Read More Les idees força i el pla de treball